اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

اطلاعیه وزارت حج و ارقاف

کابل باختر 25 میزان
این وزارت  در نظر دارد به منظور تعمیم  و ترویج  هر چه بیشتر فرهنگ ناب اسلامی ،دسترسی  به معلومات و تنویر اذهان عامه به خصوص  نسل جوان، به پیشوازمیلاد مسعود  و فرخنده منجی بشریت حضرت محمد مصطفی" صلی الله علیه وسلم" کنفرانس علمی و تحقیقی بزرگی را بر گزار نماید.
دراین محفل شکوهمند، بهترین  مقالات به خوانش گرفته خواهد شد.
دوستداران سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم میتوانند تحت یکی از این عناوین، در مطابقت باشرایط وضع شده،مقاله خویش را ترتیب و نقل  و سافت آنرا الی  تاریخ  20 عقرب 1396 به ریاست تدقیق  و مطالعات  علوم  اسلامی وزارت حج و اوقاف واقع  چهارراهی فیض محمد خان ،شهر نو  کابل تسلیم نمایند.
عناوین مقالات
-پیامبر رحمت (صلی الله علیه و سلم) بهترین الگو برای است.
-نقش  اخلاق نبوی در ساختار جامعه بشری.
-آداب  معاشرت در سیرت  النبی ( صلی الله علیه وسلم).
– ارشادات حضرت محمد( صلی الله علیه وسلم)  در  رابطه با محو عنعنات و رواج های ناپسند.
-جایگاه زن در سیرت پیامبر گرامی  اسلام .
-حقوق اطفال در سیرت النبی ( صلی الله علیه وسلم).
-مبارزه پیامبر گرامی اسلام علیه پدیده شوم مسکرات و مخدرات.
– ارشادات پیامبر ( صلی الله علیه وسلم)در مورد حقوق  والدین.
– تاکید پیامبر اسلام علیه  الفضل الصلاوت والسلام پیرامون حقوق همسایه.
– جایگاه اطاعت از اولی  الامردر سیرت رسول کریم ( صلی الله علیه وسلم).
-مبادی حقوق بشر در خطبه حجته  الوداع.
-حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری  در پرتو سیرت نبوی  ( صلی الله علیه وسلم).
– مبانی جنگ وصلح در زندگی سیاسی پیامبر اسلام.
-پیامد های صلح حدیبیه.
– عفو و گذشت در سیرت النبی ( صلی الله علیه وسلم).
-اهتمام پیامبر( صلی الله علیه وسلم)در بنای مساجد بعد از هجرت.
-اهتمام  پیامبر اسلام( صلی الله علیه وسلم)به حفاظت از  محیط  زیست.
-پیامبر رحمت ( صلی الله علیه وسلم) به عنوان  رئیس خانواده.
– اهتمام خاص رسول الله( صلی الله علیه وسلم)به ایتام ، بیوه زنان و نیاز مندان.
-فلسفه تعدد ازواج رسول اکرم( صلی الله علیه وسلم).
-آداب سلام  دادن در سیرت نبوی شریف ( صلی الله علیه وسلم).
شرایط :
– هر  مقاله از 2000 کلمه کمتر  نباشد.
– به یکی از دو زبان ملی  تحریر گردد.
– محور بحث باید مطابق به یکی از عناوین (22) فوق باشد.
– از منابع  معتبر دینی و تحقیقی  استفاده گردد.
مقالات  توسط کمیته علمی ریاست تدقیق  و مطالعات علوم اسلامی  بعد از مطالعه  وبررسی  انتخاب و به کمیسیون عالی موظف  ارسال میگردد.
لطفا" مقالات خویش را به  آدرس ذیل  ارسال  بدارید:
چهار راهی فیض محمد خان شهر نو کابل /ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسلامی .
ایمیل ادرس.
islamic Reseach@mohia.gov.af
نوت :وزارت حج و اوقاف خواستار نشر این  اطلاعیه  در  روز نامه های  انیس و هیواد میباشد. مومنه  احمدیار

مشاهده در منبع اصلی