اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

برداشت آزاد: از حکمتیار کمک بخواهید

عضو حزب اسلامى: از داكتر ذاكر نايک پرسيدند كه وقتى به مشكل علمى بر مى خورى از كدام علما كمک مى خواهى؟
ذاكر نايک گفت: از علماى افغانستان و مصر!
پرسيدند كه در افغانستان از كدام عالم؟
ذاكر نايک گفت: از حكمتيار كمک مى خواهم!

مسلم شیرزاد

مشاهده در منبع اصلی