اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 حوت , 1396

برداشت آزاد: از حکمتیار کمک بخواهید

عضو حزب اسلامى: از داكتر ذاكر نايک پرسيدند كه وقتى به مشكل علمى بر مى خورى از كدام علما كمک مى خواهى؟
ذاكر نايک گفت: از علماى افغانستان و مصر!
پرسيدند كه در افغانستان از كدام عالم؟
ذاكر نايک گفت: از حكمتيار كمک مى خواهم!

مسلم شیرزاد

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی