اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

صلح زمستانی

زمستان فرا رسید و باز هم طبق معمول نشست‌ های صلح در قطر و پکن و اسلام آباد و ترکیه آغاز می‌ شود.
«طالب بودن» یعنی 9 ماه در افغانستان آدم بکش و سه ماه هم به‌خاطر شدت سرما حکومت را سرگرم و مصروف مذاکرات صلح واهی و غیر واقعی کن.

حسیب معترف

مشاهده در منبع اصلی