اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

ولسوالی اندر غزنی سقوط کرد

ساعت ۲:۵ صبحگاه امروز طالبان به ولسوالی اندر ولایت غزنی حمله نموده و ساختمان ولسوالی را با انفجار بمب تخریب کردند.

سه پوسته از پوسته های اطراف ولسوالی سقوط کرده و دو پوسته از پوسته های تولی امنیتی. ارتباط با شماری از سربازان این پوسته ها کاملا قطع گردیده و یک تانگ از قطعه واکنش تخریب گردیده است.

پانزده تن از پولیس ملی در انفجار ساختمان ولسوالی کشته شده و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.
در حمله به پوسته های تولی امنیتی که در اطراف ساختمان ولسوالی اندر مستقر می باشد بیش از ۱۴ تن کشته شده اند.

وضعیت این ولسوالی بی نهایت بحرانی است. متاسفانه تا هنوز نیروهای کمکی نیز به دلایلی به ولسوالی نرسیده است.

عارف رحمانی

مشاهده در منبع اصلی