اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 20 قوس , 1396

اجلاس مسقط، تاکتیکی و زودهنگام

دیروز کنفرانس “گروه هماهنگی چهارجانبه” با شرکت کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به منظور زمینه سازی برای برقراری صلح در افغانستان در مسقط پایتخت عمان، برگزار شد. این ششمین اجلاس این گروه است که به دعوت کشور پاکستان برگزار می…

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی