اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

کمسیون تدارکات ملی قرارداد ۱۰ پروژه را تایید کرد

اطلاعات روز: کمسیون تدارکات ملی قرارداد ۱۰ پروژه به ارزش ۴.۳ ملیارد افغانی را تایید کرد.
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست‌جمهوری با نشر خبرنامه‌یی گفته است که برای تایید یا رد قرارداد این پروژه‌ها، نشست کمسیون تدارکات به ریاست محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور، شام‌گاه روز یکشنبه؛ ۲۳ میزان در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد.
به اساس اطلاعات خبرنامه، پاک‌کاری دریای کابل، انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت از شبرغان به دوشی ولایت بغلان، کانکریت‌ریزی ۱۷ کیلومتر جاده در ولایت هرات، آبرسانی ولایت خوست، فعال‌سازی شفاخانه‌های ولایتی پکتیا و پکتیکا و شمار دیگر از قراردادها شامل پروژه‌هایی می‌شود که از سوی کمیسیون تداراکات ملی تایید شده است.
در نشست اعضای کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد اعطای قرارداد سه پروژه‌ی اعمار و بازسازی سرک دور بابا الی غنی‌خیل ولایت ننگرهار، اعمار تعمیر اداری آسان‌خدمت، اعاده و قرارداد پروژ‌ه‌ی تدارکات لوازم تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت وزارت مالیه، رد شده است.

مشاهده در منبع اصلی