اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 28 سرطان , 1397

متحیرم از عملیات هوایی واپس گیری میرزاولنگ

متحیرم ازنوع عملیات های هوایی برای واپس گیری میرزاولنگ!
دلیل:
۱_دقیقاً سه روز قبل ازحملات هوایی بالای مواضع تحت کنترول طالبان (سوزگِلی) سرخ تاله، طلا تپه آغاز شده بود.
جالب است بدانید، به گفته پولیس های محلی؛ طیاره ابتدا اطراف موضع را با راکت می زند بعد وقتی موضع که کاملا خالی شد و طالبان فرار کرد موضع خالی ره بمباران می کنه!!

۲_ طیاره ها دقیقا یک روز قبل و یک روز بعد عملیات در ساحه می آیند اما وقتی پولیس و مردم ۷ ساعت مقاومت می کنند نه کمک زمینی و نه هوایی صورت نمی گیره!!!
نتیجه اش هم سقوط پی در پی سنگر ها است.

این دفعه میگه تمام خانه ها ره آتش زده.
چی‌می کنی! کدام کار این دولت درست و منظمه که این بخشش باشه
مره خو بیخی دلم ره از زندگی سیاه کرده، دیگرا ره نم فهمُم!

صالحی

مشاهده در منبع اصلی