اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 24 دلو , 1397

افغانستان با عراق موافقتنامه ارائه خدمات هوایی امضا میکند

کابل باختر 24 میزان
قرار است موافقتنامه ارائه خدمات هوایی میان افغانستان و عراق به امضا برسد، به همین منظور معین اداره مستقل هوانوردی ملکی به عراق سفر کرد .
به گزارش خبر نگار آژانس باختر ، داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی به منظور امضای موافقت نامه همکاری خدمات هوایی میان افغانستان و عراق، دیروزعازم بغداد شد.
وی ضمن امضا موافقتنامه ارائه خدمات هوایی میان دو کشور روی  تنظیم امور زیران افغان نیز، با جانب عراق بحث و گفتگو خواهد کرد .
ختم/ نیلوفر دانش

مشاهده در منبع اصلی