اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

حادثه ترافیکی درکابل جان دوتن را گرفت

کابل باختر/ 24/ میزان
یک مرد 30 ساله ویک دختر7ساله دردو رویدادجداگانه  ترافیکی درکابل جان باختند.
سمونیار عبدالشکور صافی امر حادثات ترافیک کابل به آژانس باختر گفت ، یک موتر کرولا که از ولسوالی قره باغ به سمت کابل درحرکت بود درساحه مارکیت نجیب زاده از سرک منحرف ویک مرد 30 ساله را زیر گرفت که درراه انتقال به شفاخانه جان باخت میت به اقارب اش تسلیم راننده تحت نظارت قراردارد.
درحادثه دیگر که آنهم در ولسوالی قره باغ کابل اتفاق افتاد یک موتر کرولا درساحه سبز سنگ آن ولسوالی یک دختر 7 ساله را مورد تصادم قرار داده که درمحل واقعه جان باخت .
میت به اقارب اش تسلیم و راننده تحت نظارت قراردارد.
ختم/ فریبا احسان زاده

مشاهده در منبع اصلی