اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

ادامه حمله های مرگبارنظامیان برمراکزطالبان درهلمند

شهرلشکرگاه 24 میزان   باختر
درتازه ترین حمله نظامیان برمواضع گروه طالبان درولایت هلمند ، شانزده هراس افگن کشته شدند.
این حمله ها شب گذشته تا بامداد امروز برمراکزطالبان درولسوالی های گرشک وکجکی  درحالی انجام شد  که هراس افگنان مشغول سازماندهی یک رشته حمله های هراس افگنی بودند.
یک قوماندان ارشد اردوی ملی درجنوب افغانستان به آژانس باخترگفت که دراین حمله ها شانزده طالب مسلح کشته شدند.
اوگفت که دراین حمله ها سه مرکز بزرگ طالبان با همه ساز وبرگ نظامی اش نیزازبین رفته است.
دو روز پیش نیز در یک رشته حمله های زمینی و هوایی در ولایت هلمند بیست وهفت هراس افگن کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی