اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 جوزا , 1397

تصویب استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان

استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا که قرار است امروز برگزار شود، تصویب خواهد شد.

مشاهده در منبع اصلی