اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

برداشت آزاد: این زن مانده با سه بیوه و 16 کودک

زینت زن کهنسالی در ننگرهار است. هرسه فرزندش پولیس بودند و کشته شدند. اکنون او مانده با 16 کودک و سه زن بیوهحیات

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی