اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397

برداشت آزاد: این زن مانده با سه بیوه و 16 کودک

زینت زن کهنسالی در ننگرهار است. هرسه فرزندش پولیس بودند و کشته شدند. اکنون او مانده با 16 کودک و سه زن بیوهحیات

مشاهده در منبع اصلی