اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

سرپرست وزارت مخابرات: به «پُست» توجه نشده است

مشاهده در منبع اصلی