اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

امریکایان عمدأ مردم افغانستان را میکشند و بیشتر رسانه های افغانستان با پشتیبانی از خارجی ها و حکومت حتی خبر آن را هم نشر نمی کنند

مشاهده در منبع اصلی