اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 جوزا , 1397

نابیناشدن سالانه حدود 25 هزار تن بابت امراض مختلف در افغانستان

به اساس آمار نشر شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان در روز جهانی بینایی، سالانه، حدود 25 هزار تن بینایی یکی از چشمان شان…

مشاهده در منبع اصلی