اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

زمینه کار برای یک هزار ودو صد زن در غور فراهم شد

غور 23 میزان باختر
دو مر کز  بسته بندی سبزی ها  از  سوی  ریاست زراعت، آبیاری  و مالداری در غور ساخته شد .
عبدالله فایز  سخنگوی  والی غو ر به خبر نگار آژانس باختر گفت که این دو مرکز  بسته بندی  سبزی ها هر یک به هزینه یکصد وچهل  هزار افغانی  از بودجه  ریاست زراعت، آبیاری و مالداری  غور ساخته شده است .
عبدالتواب طیب  رییس زراعت، آبیاری و مالداری غور گفت  که 725 زن در ولسوالی دو لتیار و 500 زن در ولسوالی لعل سرجنگل  با روی کارامدن این مراکز   مشغول  کار خواهند شد .
وی گفت : این مرکزبه هدف فراهم سازی زمینه کار برای  زنان ورشد اقتصادی  آنان ایجاد شده است . شکریه 

مشاهده در منبع اصلی