اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 24 قوس , 1396

ضرورت مبارزه مشترک با فساد فراگیر

پرسش اساسی که این روزها ذهن ها را به خود مشغول داشته است این است که واقعا مرکز فساد در کجا است؟ پس از آن که هفته گذشته رییس جمهور در جلسه کابینه از نامزد وزیران جدید خواست که با اعضای مجلس نمایندگان بر سر اخذ رای اعتمادی وارد معامله نشوند، دیروز…

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی