اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران بخش صنعت

سرمایه گذاران بخش صنعت تا سه سال معافیت مالیاتی دارند.

عبدالقدیر زدران، رییس عمومی عواید وزارت مالیه روز جمعه 21 میزان 96 گفته است که بمنظور تشویق سکتور خصوصی و جلب و جذب سرمایه گذار و ایجاد شغل برخی سهولت ها در قانون مالیات بر عایدات آورده شده است.

مسوولان وزارت مالیه بیان کرده اند که سرمایه گذاران بخش صنعت تا سه سال از پرداخت مالیات بردرآمد معاف خواهند شد و نیز به گونه دایمی از چهار درصد مالیات انتفاعی نیز معاف هستند.

گفتنی است که تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات از سوی کابینه حکومت تایید شده و قرار است برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی