اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

طالبان تمام شبکه های مخابراتی فراه را قطع کردند

ارتباطات از طریق شبکه های مخابراتی درمیان باشندگان فراه کاملا قطع است.

قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان گفته است که قطع فعالیت شبکه های مخابراتی خصوصی فراه، کار آنان بوده است و تا مدت زمان نامعلوم به شبکه های مخابراتی در فراه اجازه فعالیت نخواهند داد.

سخنگوی والی فراه نیز تایید می کند که شبکه های مخابراتی خصوصی در فراه به فرمایش تهدید آمیز مخالفان مسلح، آنتن های مخابراتی شان را خاموش نموده و فعالیت هایشان را قطع کرده اند.

بیشترین کاربران مخابراتی در فراه از سیمکارت های افغان بیسیم استفاده می کنند که قطع آن برای باشندگان فراه، مشکلات جدی ایجاد کرده است و در حال حاضر تمام ارتباطات از طریق شبکه های مخابراتی بین باشندگان فراه قطع است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی