اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

ترجمانان افغان نیروهای ناتو را مرگ تهدید می کند

«کار با خارجی ها مرا و خانواده ام را با خطر مرگ مواجه کرده است».

مشاهده در منبع اصلی