اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

برگزاری همایش زیرنام ” همنوایی با مربیان عشق ” درهرات

شهرهرات 20 میزان باختر
به بهانه تجلیل از روز معلم همایش همنوایی با مربیان عشق درشهرهرات برگزارشد.
خواجه محمد نادر صدیقی رئیس  وسید عبدالوحید رحمانی معاون اتحادیه معلمین ضمن بیان کارکرد فعالیت های یکساله این اتحادیه  روی مشکلات وچالش های سدراه معلمین صحبت های همه جانبه نمودند.
رئیس اتحادیه معلمین هدف از برگزاری این همایش را تجلیل از روز معلم و سالگرد احیای مجدد اتحادیه معلمین عنوان نموده گفت:" این اتحادیه جهت رسیده گی به حقوق حقه اساتیدوبلند کردن صدا ورفع مشکلات اساتید ایجاد شده وتلاش دارد تاتسهیلات همچو بیمه صحی وتحصیلاتی برای فرزندان معلمین وزمینه خدمات رسانی را افزایش داده و مشکلات تاخیر در اخذ معاشات و مسکن را حل نماید.
رحمانی روی مشکلات تقاعد اساتید ورتب تاکید داشت و افزود:"مشکلات سدراه معلمین باید به گونه جدی پیگیری گردد ومعلمان بیشتر مورد حمایت قرارگیرند.
همچنان بانو زیب النسآ مدیر لیسه گوهرشاد،بصیره صفا طاهری وحفیظ الله خالقزاده روی مشکلات وچالش های سد راه معلمین ،تاخیر درپرداخت معاشات ،عدم بیمه صحی ومعاش کم اساتید صحبت نمودند.
درعین حال پوهیالی عبدالرزاق احمدی رئیس معارف بر اعاده حقوق حقه معلمان به عنوان پرچم داران علم و اندیشه تاکید کرده، طی یک صحبت مفصل ضمن پاسخ به سوالات نماینده گان معلمان به چالش ها و مشکلات زیادی که در این زمینه وجود دارد نیز اشاره نمود.
دراخیرتعدادی از خدمت گزاران واقعی جامعه نیز تقدیرشدند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی