اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

دریچه آبیاری بند سلما باز شد

امروز دریچه آبیاری بند سلما به منظور کشت مزارع زعفران و گندم باز شد.
به اساس فیصله نمایندهای انجمن های استفاده کننده های آب و وکیل های کانال های آبیاری ولایت هرات امروز پنجشنبه 20 میزان 1396 آب از دریچه آبیاری بند سلما رها گردید که در هر ثانیه 108 متر مکعب آب از این دریچه عبور می کند که این می تواند مزارع پایین دست بند سلما را هم تحت آبیاری قرار دهد.

روابط عمومی حوزه دریایی هریرود-مرغاب

مشاهده در منبع اصلی