مطالب مرتبط:

تعلیق 76 هزار کارمند دولت ترکیه ار خدمت

وزیر داخله ترکیه گفت پس از کودتای اخیر ترکیه پنج هزار و ۱۷۱ نفر دستگیر و در نظارت پولیس هستند، ۱۶ هزار و ۸۹۹ نفر نیز بازداشت و زندانی شده اند

مطالب اخیر