اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

کشته شدن شانزده طالب مسلح دربدخشان

بدخشان / باختر/ 18/ میزان
شانزده طالب مسلح دیشب دریک عملیات هوایی در راغستان بدخشان کشته شدند.
سمونوال محمد اسحاق قوماندان پولیس ولسوالی راغستان به خبرنگار آژانس باختر گفت ، این طالبان پس از آن کشته شدند که طیارات اردوی ملی بریک قرارگاه آنان درقریه غورپله ولسوالی راغستان حمله نمودند.
وی اظهار داشت که درنتیجه این عملیات شانزده طالب مسلح کشته شدند و نه تن دیگر شان زخم برداشتند.
طبق یک خبردیگر: ازاثر انفجار یک ماین درمنطقه احمد ولسوالی راغستان یک پولیس محلی به شهادت رسید و یک پولیس دیگر شان زخم برداشت .
ختم/ برمک

مشاهده در منبع اصلی