اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

اعلامیه در پیوند به "مخالفت ادارۀ محلی بامیان با تصمیم های حکومت مرکزی افغانستان

By پژواک on 10 October 2017

پس از آن که یکی از مدیران بدنام حکومت وحدت ملی “شریف امین یار” که در زمان تصدی ولسوالی صیاد سرپل  فاجعه میرزا اولنگ نیز اتفاق افتید، به عنوان سرپرست ولسوالی کهمرد بامیان گماشته شد، به مدت پنج روز با بر افراشتن خیمۀ اعتراضی عدالت خواهی توسط صدها شهروند، نماينده هاى  شوراهای مردمی، علما و… read more

مشاهده در منبع اصلی