اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 حمل , 1397

تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی موجب رشد و انکشاف بیشتر کشور خواهد شد

روزگذشته نخستین نشست هیأت بررسی مأموریت حمایتی تطبیق برنامۀ ملی میثاق شهروندی در کابل برگزار شد.

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی