اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

کمیسیون تدارکات ملی ۱۱ قرارداد پروژه های سرک، صحت و برق را به ارزش ۳،۷ میلیارد افغانی منظور کرد

جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته به اشتراک ناظرین ملی و بین المللی، در ارگ برگزار گردید. در این جلسه، درخواست اعطای قرارداد ۱۱ پروژه به شمول پروژه های انکشافی سرک، صحت و برق  به ارزش حدود ۳،۷ میلیارد افغانی پس از بررسی  مورد تائید قرار گرفت که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد: […]

مشاهده در منبع اصلی