اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 حمل , 1397

خریداری مهمات نا موجود به قیمت 702 ملیون دالر به اردوی افغانستان

(Visited 15 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی