اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 20 قوس , 1396

خریداری مهمات نا موجود به قیمت 702 ملیون دالر به اردوی افغانستان

(Visited 13 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی