اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

عروسی دسته جمعی سی وشش زوج جوان هراتی به کمک یک نهاد خیریه

شهرهرات 16 میزان باختر
سی وشش زوج جوان دیروز مراسم ازدواج شانرا در شهر هرات جشن گرفتند.
این مراسم با اشتراک خانواده های عروس وداماد، روسای ادارات دولتی، تجارملی ونهادهای مدنی، استادان پوهنتون ها  وعلمای دینی برگزارشد.
مولاناعبدالرشید یک عالم دین دررابطه بااهمیت برگزاری ازدواجهای جمعی صحبت نمود  و از خانواده ها خواست از مصارف گزاف در محافل عروسی فرزندان شان خود داری کنند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی