اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

نشست سام شبیه نمایش خیمه شب بازی بود

جامعه جهانی یک بار دیگر در کابل تجدید تعهد برای تداوم کمک ها به افغانستان کرد. در روزهای اخیر کابل گواه برگزاری سومین نشست مقام های ارشد افغانستان و جامعه جهانی به منظور پاسخگویی دولت افغانستان با آنچه که در نشست بروکسل و پیش از این در نشست لندن و توکیو و تعهداتی برای جامعه جهانی مبنی بر شفافیت سازی داشت. رییس جمهور افغانستان در راس هیات دولت افغانستان به منظور پاسخگویی روی یک میز با جامعه جهانی مشارکت کرد و در نهایت پاسخگویی به آنچه که تعهدی در گذشته بود پاسخ داد. در یک رویکرد فرافکنی دقیقا دیده می شد که رییس جمهور افغانستان بیشتر به آنچه که برای آینده نگاه می شد برای جامعه جهانی پاسخ نسبت به سخنرانی خود در اینجا داشت و در عین زمان اشاره به برخی از دستاوردهایی که در گذشته دولت افغانستان دارد هم اشاره کرده است. رییس جمهور افغانستان چالش امنیت در افغانستان را بسیار دشوار دانست و با توجه به ظهور بیست گروهی که در افغانستان وجود دارد یکی از اساسی ترین چالش ها در افغانستان دانست.رییس جمهور افغانستان رویکردش به جامعه افغانستان برای پاسخگویی چگونه بود.

گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، سید جواد حسینی سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان در برنامه «مثبت و منفی» گفت: رییس جمهور در این نشست در حقیقت یک نوع گزارش از کارهایی که در حکومت وحدت ملی انجام گرفته به جامعه بین المللی ارایه کرد. چند نکته مهم در مورد این کنفرانس وجود دارد. اول اینکه کسانی که در این کنفرانس شرکت کرده بودند. کسانی نیستند که بیایند تعهد به افغانستان کنند که کمک های ما به افغانستان به چه میزانی ادامه پیدا خواهد کرد یا نخواهد کرد. درست است از لحاظ ادبیات می تواند یک سری دیالوگ هایی داشته باشند برای اینکه کسانی که در این کنفرانس شرکت کرده بودند نمایندگانی در سطح پایین از جامعه بین المللی بودند. در این کنفرانس حتی در حد یک معاون وزارت خارجه یک کشور شرکت نکرده بودند. نکته دیگری که در اینجا مهم است این است که متاسفانه در اصول کنفرانس ها باید باشد. ضروری است و این کنفرانسی که امروز دایر شده است سومین دوره این کنفرانس ها بوده است که به صورت پیاپی در کابل برگزار شده است.

وی ادامه داد: حداقل اگر مقام های ارشد درجه یک نباشند باید در حد معاونین وزارت خارجه کشورها شرکت می کردند. این موضوع نشان می دهد که این کسانی که در این نشست شرکت کرده اند این صلاحیت را ندارند که فیصله کنند که ما با افغانستان همکاری های خود را ادامه می دهیم یا خیر. اینها کسانی هستند که می توانند گزارش را بگیرند و بعد این گزارش را به دولت های خود ارایه دهند که در حکومت وحدت ملی چه کارهای مثبت و منفی را انجام داده اند. اینها فقط می توانند برای مقام های ارشد دولت های خودشان گزارش ببرند. از این بیشتر این کسانی که در اینجا شرکت کرده اند این صلاحیت را ندارند. مساله دیگری که مهم است این است که حکومت افغانستان تلاش می کند که از این کنفرانس استفاده سیاسی کند. همینکه حکومت افغانستان می آید یک روز را رخصتی اعلام می کند این چه معنایی می تواند داشته باشد. در کابل گزارش هایی که روزانه معمولا ارایه شده، بیش از سیصد هزار موتر رفت و آمد می کند و اینها نهایتا در حدود پنجاه موتر می تواند باشد این چه کاری است که در برابر این پنجاه موتر کل روز را تعطیل می کنند؟

حسینی در خصوص مهم نشان دادن این کنفرانس توسط این دولت بیان داشت: حکومت اشرف غنی در واقع از این کنفرانس استفاده سیاسی می کند. یعنی به این حدی که این کنفرانس که حکومت وحدت ملی جلوه می دهد در آن حد مهم نیست.

سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان این نشست را یک نمایش خیمه شب بازی می داند و می گوید: وقتی که بحث بررسی و پاسخ دهی در مقابل کمک های جامعه بین المللی مطرح باشد باید گزارش هایی که داده می شود یک گزارش های دقیق و مبتنی بر نام کنفرانس باشد. رییس جمهور آمد سخنرانی کرد در حالیکه باید می آمد وضعیت اقتصادی افغانستان را بررسی می کرد که چند درصد رشد اقتصادی داشته، یا چند درصد وضعیت اقتصادی بدتر شده و خوبتر شده و باید آمار بیان می کرد. رییس جمهور افغانستان هیچ کدام از تعهدات خود را اجرا نکرده بود که در این جلسه به جامه جهانی گزارش می داد. در مورد امنیت هم رییس جمهور باید می آمد مشکلات و دستاوردهای امنیتی خود را بیان می کرد. اینها باید می آمدند و می گفتند ما در چه ولایت هایی امنیت را برقرار کردیم و در چه جاهایی مشکل داریم.

حسینی با انتقاد از سخنرانی رییس جمهور در این نشست می گوید: رییس جمهور در مورد امنیت در این گزارش اعلام می کند که ما با یک گروه خبیث تر روبرو هستیم در حالیکه وی باید اعضای این گروه خبیث تر را اعلام می کرد و ازاین گروه به روشنی نام می برد. این حرف هایی که رییس جمهور در این نشست زد بیشتر جنبه سخنرانی دارد و نمی تواند برای مردم افغانستان از گزارش کارها و تعهداتش قانع کننده باشد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی