اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

فساد مقام های دولتی مانع اطلاع رسانی درست است

یگانه راه نجات از فساد اداری ارایه اطلاعات به شهروندان است.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور روز شنبه ۱۵میزان96 در نشست چگونگی اطلاع رسانی در نهادهای حکومتی در مرکز و ولایت‎ها با بیان اینکه هنوز چالش های زیادی در برابر اطلاع رسانی در کشور وجود دارد گفته است که در کشوری مثل افغانستان که متاسفانه فساد اداری یکی از مهم ترین چالش ها فرا راه حکومتداری است دسترسی همگانی به اطلاعات می تواند یکی از موثرترین راه های مبارزه با فساد باشد.

وی فساد موجود از سوی شماری از مقام های دولتی را در ادارت و جلوگیری از افشا شدن آن را مانع اطلاع رسانی در کشور می داند و خاطر نشان می کند که تا زمانیکه ادارات عاری از فساد نشود اطلاع دهی به رسانه ها ناممکن است.

بگفته معاون دوم رییس جمهور، وجود فساد گسترده در نهادهاو ترس از افشا شدن فساد از موانع دسترسی به اطلاعات است و اگر دسترسی به اسناد دولتی تسهیل شود بسیار زود چهره های فساد پیشه افشا می شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی