اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 17 سرطان , 1397

رئیس جمهور: کنترول فضایی پس ازاین بیشتر در اختیار قوای هوایی افغان خواهد بود

هم‌زمان با تسلیم‌گیری هلیکوپترهای پیشرفتۀ بلک‌هاک، رئیس جمهور غنی می‌گوید که پس از این اختیار بیشتر کنترول فضایی کشور در دست قوای هوایی کشور خواهد بود.

مشاهده در منبع اصلی