اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

بازداشت سه تن با محموله هایی ازمواد مخدردرننگرهار

شهرجلال آباد 15 میزان باختر
سه تن با محموله هایی ازمواد مخدردرولایت ننگرهار بازداشت شدند.
این افراد هنگام انتقال ده ها کیلوگرام تریاک و هیرویین از شاهراه کابل – جلال آباد و جلال آباد – گذرگاه تورخم امروز بازداشت شده اند.
یک منبع امنیتی درولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که بازداشت شده ها بسته های مواد مخدر را به گونه ماهرانه درموتر های تیز رفتار جاسازی کرده بودند.
اوتایید کرد که درپیوند به قاچاق این محموله های مواد مخدر سه تن بازداشت شده اند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی