اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 حوت , 1396

دادن صلاحیت بیشتر به نظامیان امریکایی به چه معناست؟

شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند که تصمیم دادن صلاحیت بیشتر به نظامیان امریکایی با توجه به شرایط موجود اتخاذ شده‌است …

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی