اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 جوزا , 1397

دادن صلاحیت بیشتر به نظامیان امریکایی به چه معناست؟

شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند که تصمیم دادن صلاحیت بیشتر به نظامیان امریکایی با توجه به شرایط موجود اتخاذ شده‌است …

مشاهده در منبع اصلی