اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

برای شماری از جوانان زمینه آموزش وکاریابی فراهم میشود

کابل باختر15 میزان
داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزبا مسولان  سه نهاد تفاهمنامه های همکاری را  امضا کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: به اساس این تفاهمنامه ها که با مسولان موسسه امداد و انکشاف سریع ، شرکت کاریابی گلوبل ورک  و لیلیه یونایتد، به امضا رسید،  برای شماری از جوانان زمینه آموزش و کاریابی فراهم میشود.
درمراسم امضای این تفاهمنامه ها معین امورجوانان خاطرنشان ساخت که به اساس این تفاهم نامه ها ، موسسه امداد و انکشاف سریع دررابطه به مبارزه علیه قاچاق انسان و پیامد های ناگوارآن، برای جوانان آگاهی میدهد.
همچنان موسسه امداد و انکشاف سریع درزمینۀ کاریابی درداخل و خارج کشوربا جوانان همکاری میکند و آموزش های لازم برای آنان میدهد. 
و به همین ترتیب لیلیه یونایتد،  با 30 درصد تخفیف ، محصلان وشاگران را که ازطریق معینیت امورجوانان به آن نهاد معرف شود ، میپذیرد.
همینگونه داکترکمال سادات معین امورجوانان دررابطه به برنامه های آن معینیت درزمینه فراهم ساختن تسهیلات درعرصه های مختلف بخصوص دربخش های آموزشی ، کاریابی ، تحصیلات عالی و نیمه عالی وبرنامه های آگاهی دهی ،  برای جوانان معلومات داد.
دراین مراسم نبی الله سهرابی مسول شرکت کاریابی گلوبل ورک ، نصیراحمد امین مسول لیلیه یونایتد و احمد شبیرساپی مسول موسسه امداد و انکشاف سریع ، دررابطه به کار و فعالیت نهاد های مربوط معلومات داده  و ازهمکاری بیشتر شان با معینیت امور جوانان اطمینان دادند.
آنان خاطرنشان ساختن که هدف شان خدمت به کشورو جوانان میباشد و ازطریق نهادی های مربوط خویش میخواهند تغییرات مثبت را درزنده گی جوانان به وجود بیاورند. احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی