اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 جوزا , 1397

قاچاق آثار باستانی بامیان همچنان ادامه دارد

_______
پولیس ولایت میدان وردک از قاچاق یک جلد کتاب باستانی جلوگیری نموده است، این کتاب که بَر روی پُست آهو با آب طلا، به خط سانسکریت نوشته شده اند، توسط چند قاچاقچی ازبامیان کشف و به طرف کابل انتقال داده می گردید، در کوتل اونی توسط پولیس جلوگیری شده است.
این در حالی است که گزارشهای شاهدان عینی از مرکز بامیان، چندین مورد حفاری و کندن کاریهای غیر قانونی شبانه را در اطراف شهر بامیان تایید میکند، اکثر این حفاریها در جاهایی صورت گرفته، که از طرف سازمان یونسکو بعنوان ساحات سبز شناخته شده و هرگونه ساخت و ساز در آن ممنوع می باشد، اما قسمتهای وسیع ساحات سبز مرکز شهر بامیان اخیرا به فروش رسیده و اطراف آن را حصار کشیده است و معلوم نیست این حصار ها در اطراف فضای سبز بامیان به چه منظور ایجاد و پشت این دیوار ها چه میگذرد؟

صابر احمدی

مشاهده در منبع اصلی