اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

هرگونه اجراییات انتخاباتی متوقف گردد

کنفرانس مطبوعاتی شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان در پیوند با شفافیت انتخابات امروز شنبه 15 میزان 96 در کابل برگزار شد. این شورا بعد از مشورت های فراوان با حقوق دانان، سیاسیون و شخصیتهای مستقل و همه احزاب و جریان های سیاسی و جریان های ذی دخل در قضایای انتخابات موضع خود را در بیانیه ای اعلام کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، مسعود ترشتوال، نماینده شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان در این مراسم موضع مشترک جریان های سیاسی را در پیوند با شفافیت انتخابات اینگونه گفت: برگزاری انتخابات بموقع، شفاف و عادلانه نه تنها حکم صریح قانون اساسی که خواست تک تک شهروندان این کشور می باشد. تحقق این معمول زمانی متصور است که نهادهای برگزار کننده انتخابات مستقل، بی طرف، قابل اعتماد و دارای ظرفیت کاری کافی بوده باشد تا حکومت و هیچ جهت دیگر نتواند در امور مربوط به آنها مداخله و تشبث داشته باشد.

ترشتوال بیان کرد: تقلب های گسترده و عدم شفافیت در انتخابات گذشته سبب شد که هزینه های سنگین، مشارکت مردم و ماه ها تلاش فراوان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدر برود، آرای مردم افغانستان کنار گذاشته شود و تحت فشار جامعه بین المللی حکومتی تحت عنوان وحدت ملی که ساختار آن خلاف قانون اساسی افغانستان است در نتیجه یک توافق سیاسی بوجود آید.

وی، اقدامات حکومت در زمینه انتخابات را نگران کننده خواند و اظهار کرد: اقدامات حکومت در زمینه انتخابات بگونه ای است که اسباب نگرانی عمیق مردم، شورای ملی، شوراهای ولایتی، احزاب، جامعه مدنی و جریان های سیاسی را وسیعا فراهم ساخته است و اگر این روند ادامه یابد افغانستان با یک بحران عمیق دیگر فرو رفته و مردم رنج دیده امید و اعتمادشان را نسبت به مردم سالاری، نظام سازی، قانون مداری و جامعه سیاسی افغانستان برای همیشه از دست خواهند داد.

بگفته نماینده شورای تفاهم جریان های سیاسی، این شورا اقدامات حکومت در زمینه اصلاحات انتخاباتی را نه تنها کافی نمی داند بلکه به این باور است که اقدامات حکومت خلاف قانون بوده و بدلایل مختلف غیرقابل قبول و غیر قابل پذیرش است. بنابردلایل حقوقی و طبق صراحت قانون اساسی ضرورت عاجل برای صدور فرمان تقنینی جدید در قبال انتخابات دیده نمی شد اما رییس جمهور با صدور فرمان تقنینی، قانون را نقض کرده و این فرمان فاقد مشروعیت است.

مواد فرمان تقنینی با روح قوانین نافذه کشور در قسمت استخدام، انفکاک و اصل کارکنان دایمی و موقت نهادهای انتخاباتی در مرکز و ولایات در تناقض با قانون خدمات ملکی و قانون کار است و این موضوع مصونیت شغلی کارمندان را با دخالت صریح حکومت تهدید می کند.

ترشتوال دراین خصوص اظهار کرد: حکومت به میل خود هر فردی را می تواند در بخش های مختلف نهادهای انتخاباتی بگمارد و دروند اجرایی دیده می شود که برطرفی و تقرر مجدد افرادیکه حتی در تقلبات سیستماتیک گذشته دست داشته اند به سمت های دیگری حکومتی مقرر شده اند.
وی افزود: مطابق با فرمان تقنینی، دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای آن در امور انتخاباتی انحراف از اصل شفافیت، نقض و پایمال کردن فرآیند دمکراسی و مردم سالاری است.

نماینده شورای تفاهم جریان های سیاسی گفت: نبود ظرفیت تخصصی و مسلکی مدیران ارشد در کمیسیون های انتخاباتی، نبود افراد مستقل و متعهد به منافع ملی و باورمند به روندهای مردم سالاری در رهبری و مدیریت اجرایی کمیسیون های انتخاباتی، نداشتن دستاورد های محسوس و ملموس رهبری کنونی کمیسیون های انتخابات در یکسال گذشته، موجودیت فساد گسترده اداری، مالی و سیاسی در کمیسیون های انتخاباتی از چالش های اساسی عملیاتی و تکنیکی در پروسه انتخابات است.

ترشتوال اضافه کرد: عدم استقلالیت کاری در تصمیم گیری ها، اختلافات درونی اعضای کمیسیون، وابستگی مطلق آنان به حکومت و مداخله صریح حکومت در کار کمیسیون های انتخاباتی در سطوح گوناگون اجرایی، نبود راهکار و نهادهای مشخص نظارتی در روند انتخابات از مرحله تعیین کمیشنران تا مراحل انتخاباتی، نبود اراده راستین سیاسی از نشانه حکومت برای برگزاری انتخابات های افغانستان، نبود اراده سیاسی در رهبران حکومت بمظور آوردن و نهادینه کردن اصلاحات انتخاباتی چالش های عمده سیاسی را در افغانستان بوجود آورده است.

وی با استدلال به دلایل حقوقی، تکنیکی و سیاسی متذکره تصریح کرد: شورای تفاهم جریان های سیاسی افغانستان بعنوان بزرگترین جهت سیاسی افغانستان بر این باور است که استقلالیت کمیسیون کنونی انتخابات جدا زیر سوال است و کمسیون با ترکیب موجود بدلیل عدم استقلال در تصمیم گیری، نداشتن روحیه بی طرفی، نبود ظرفیت کافی لازم مدیریتی، موجودیت فساد مالی و عدم شفافیت در خریداری ها و اختلافات درونی میان اعضا، توان برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب را ندارد و مورد اعتماد مردم و جریان های سیاسی نیست.

ترشتوال خاطر نشان کرد: عملکرد حکومت نشان می دهد که فرآیند انتخابات از همین اکنون مهندسی شده است و حکومت با اقداماتی که انجام داده است مردم و همه جریان های سیاسی را به شدت نسبت به انتخابات و پیامدهای ناگوار آن نگران ساخته است. در چنین وضع نابسامان و موجودیت شرایط بی اعتمادی و بی باوری کمیسیون های انتخاباتی از همین اکنون تقاضا داریم روند تعیین و تقرر کارمندان جدید، خریداری وسایل و تجهیزات انتخاباتی و بستن قراردادها با شرکت های داوطلب و برقی سازی پروسه انتخابات تا رسیدن به یک تفاهم ملی و اعمال اصلاحات بنیادین که فراهم کننده همه طرف ها باشد متوقف گردد.

سخنگوی شورای تفاهم جریان های سیاسی با تاکید بر اینکه هر نوع اجراییات از آدرس این کمیسیون از همین اکنون در موضوعات متذکره قابل پذیرش نیست تصریح کرد: مطابق با خواست شورای تفاهم جریان های سیاسی، کمیشنران و روسای کمیسیون های انتخاباتی در اسرع وقت عزل و بجای آنها حکومت در توافق با جریان های سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت های مطرح سیاسی اعضای واجد شرایط دیگری را معرفی و تعیین نماید و یا اصلاحات بنیادینی که قناعت همه طرف ها را فراهم کند آورده شود.

وی هشدار دارد:در صورت عدم تمکین به خواست های شورای تفاهم جریان های سیاسی این شورا در مشورت با مردم و جهت های بین المللی و نهادهای ذی دخل و شورای ملی طرح بدیل خویش را ارایه خواهد کرد. از اینرو توقع دارد حکومت بدون از دست دادن فرصت هرچه سریعتر در عملی ساختن موارد فوق اقدام کرده و اراده راستین خود را در پیوند با شفافیت و عادلانه بودن انتخابات از طریق ایجاد نهادهای مستقل، بی طرف، توانمند و قابل اعتماد در مدیریت کلان اجرایی و نظارتی انتخابات عملا ثابت نماید.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی