اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

سازمان عفو بین الملل نگران اخراج شهروندان افغانستان از اروپا است

مشاهده در منبع اصلی