اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

سازمان عفو بین الملل نگران اخراج شهروندان افغانستان از اروپا است

مشاهده در منبع اصلی