اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

آیا وارد شدن فشارها پاکستان را به همکاری وادار خواهد کرد؟

در حالی‌که غرب فشارها بر حکومت پاکستان را افزایش داده که در مبارزه با تروریزم، طالبان و پناه‌های آن‍‌ها در قلمرو آن کشور کاری …

مشاهده در منبع اصلی