اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

چه کسی در نشست سام پاسخگو بود؟

یکسال پس از نشست بروکسل تعهدات حکومت افغانستان و جامعه جهانی در نشست سام در کابل به بررسی گرفته می شود مبارزه جدی و فراگیر با فساد اداری، اصلاحات در حکومتداری، ایجاد شفافیت و حسابدهی در مصرف کمک های جهانی اصلاح نظام انتخاباتی و تقویت حاکمیت قانون از تعهدات حکومت به جامعه جهانی در بدل کمک های مالی کشورهای بیرونی است. هر چند مقام های حکومت باور دارند که در این نشست با دست پر شرکت کرده اند اما نهادهای ناظر از احتمال بی اعتمادی جهان نسبت به حکومت وحدت ملی نگران هستند. حکومت وحدت ملی با چه دستاوردی در نشست سام شرکت خواهند کرد؟

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، امین فرهنگ وزیر پیشین اقتصاد در برنامه «فراخبر» گفت: متاسفانه حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان اطلاعات زیادی نداده است که از یک سال به این سو به آن تعهداتی که کرده بود چه چیزهایی از آن برآورده شده است. در بسیاری از مسایل متاسفانه حکومت افغانستان از اجرای تعهداتی که کرده بود در بروکسل عقب مانده است و این را جامعه جهانی هم می فهمد. از یک طرف هم یک سال برای آن تعهداتی که داد بود بسیار کوتاه است. اما مردم افغانستان انتظار داشتند که امروز کار یک ساله روی میز گذاشته شود که در آن جامعه بین المللی یک سلسله حرکات را به طرف اصلاحات و حرکت مثبت نشان دهند. امید بود که حکومت افغانستان اصلاحات اساسی و واقعی را در دست می داشتند و در این نشست می بردند اما واقعیت این است که همانند نشست های قبلی رییس جمهور یک سری اقدامات از قبل کار شده و یک سری اقدامات نمایشی را در این نشست می برد و از آنجایی که جامعه بین المللی هم برای حضور خود در افغانستان نیاز دارد تا با افغانستان مدارا کند آن را می پذیرد و به کمک های خود ادامه می دهد و خود حضور خود را دوام می بخشد.

وی افزود: جامعه بین المللی با حکومت افغانستان مدارا می کند اما مردم افغانستان و ما رسانه ها حق داریم که سوال کنیم که چه کاری کرده اند. مثلا در بخش مبارزه با فساد ادرای. هر روز یک نهاد تازه در افغانستان ساخته می شود و گفته می شود ما با فساد ادری مبارزه می کنیم. اما از زبان همان کسانی که در راس نهادهای مختلف قرار دارند می شنویم که قاطعیتی در مبارزه وجود ندارد. این نهادها هر کدام یکدیگر را پس می زنند و مانع کار یکدیگر می شوند و همین موضوع هم باعث می شود که آنهایی که فساد می کنند آنها بیش از پیش فساد کنند.

فرهنگ، در ارتباط با وظیفه نهادهای ناظر بین المللی برای کمک ها به افغاستان اظهار داشت: این وظیفه حکومت است که در این نشست یک بالانس مثبت از کارکردش به جامعه بین المللی و مردم تقدیم کند اما این را فراموش نکنیم که نماینده های جامعه بین المللی هم در این مدت ناظر بر کار افغانستان و کمک هایی که به افغانستان می آمده است بوده اند، ناظر بر قراردادها بوده اند، ناظر بر شفافیت کار بوده اند. پس آنها هم باید جوابگوی کار یا عدم کار یا درستی و عدم درستی کار با کمک های جامعه جهانی در افغانستان باید باشند. اگر کاستی های زیادی در این رابطه از جانب حکومت افغانستان وجود داشته است به همان اندازه این ناظران بین المللی هم شماتت هستند.

وزیر پیشین اقتصاد معتقد است تعهدات افغانستان هیچ کدام اجرایی نشده است و گفت: در حال حاضر فساد بیداد می کند و حکومت داری درستی وجود ندارد حتی در مسایل حقوق بشر و این مسایل هم هیچ اصولی رعایت نمی شود. حکومت افغانستان باید روش و منابعش را تعویض کند و منابع خارجی را به منابع نو تعویض کند. سالانه میلیارد ها پول که حق دولت افغانستان و بیت المال مردم افغانستان است. توسط زورمندان خورده می شود. زورمندان پول برق و مالیات خود را نمی دهند یک چیز بزرگی هم از دولت می خورند و ما دستمان به طرف خارجی ها دراز است که از آنها کمک بگیریم. بر روی این مسایل است که باید کار شود نه اینکه پیوسته نهاد سازی کنیم و به دنبال فسادهای کوچک باشیم. آنها مهم هستند اما تا زمانی که لانه های اصلی فساد و رشوه خوری از بالا و فسادهای بزرگ حل نشود هیچ اقدامی فایده ای ندارد.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی