اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

تقدیرازمدال آوران کشتی بلکورش درهرات

شهرهرات 14 میزان باختر
از مدال آوران کشتی بلکورش دراداره ورزش هرات تقدیر بعمل آمد.
چهار تن از پهلوانان کشتی بلکورش ولایت هرات که درترکیب تیم ملی عازم مسابقات آسیائی داخل سالون عازم کشور ترکمنستان گردیده بودند با کسب یک مدال نقره و سه برونز روز چهارشنبه به ولایت هرات برگشتند.
حمید الله کبیرآمر عمومی تربیت بدنی و ورزش کسب مدالهای نقره و برونز پهلوانان ملی پوش هرات را به مردم افغانستان تبریک گفته واز نیروهای امنیتی ( ارودوی ملی ، پولیس ملی ، امنیت ملی) که ورزشکاران را از میدان هوائی الی جمنازیوم میرویس صادق استقبال و بدرقه نمودند تمجید بعمل آورد.
طبق یک خبردیگر:" تیم منتخب کونگ فو عازم کابل گردید.
تیم منتخب کونگ فوی ولایت هرات بنا به دعوت ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور دیروز به کمیت 8 ورزشکار تحت سرپرستی و مربیگری استاد شریف احمد فیضی رئیس و قاری عبدالکریم حسینی معاون فدراسیون کونگ فو جهت شرکت در رقابتهای انتخابی ملی عازم ولایت کابل گردیدند .ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی