اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

تاکید برایجاد فرصت های شغلی برای زنان هراتی

شهرهرات 14 میزان باختر
مقامات درولایت هرات برایجاد فرصت های شغلی وتقویت نقش زنان درادارات دولتی تاکید می نمایند.
همزمان باتدویرجلسه کمیته جندر به ریاست مونسه حسن زاده معاون اجتماعی مقام ولایت هرات در تالار نگارستان بهزاد ،افزایش نقش وحضور زنان درسطوح رهبری ادارات دولتی یک نیازجدی اعلام شد.
در این جلسه که باحضور روسای ادارات مختلف دولتی ،فعالان حقوق زن ،اعضای کمیته جندر برگزارشد بر شفافیت وحسابدهی  ازتمام پروژه های مربوط به زنان نیزتاکید شد. 
درین میان چگونگی  تجلیل بهتر از ۲۵ نوامبرروز محو خشونت علیه زنان نیزبحث وبراستفاده ازامکانات درراستای تجلیل این مناسبت نیزتاکید گردید.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی