اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

واشنگتن رویکرد چندجانبه در قبال پاکستان بگیرد

واضح است که آی اس آی با گروه های هراس افکن ارتباط دارد.

جنرال جوزف دنفورد، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا با بابیان ارتباط استخبارات پاکستان با گروه های هراس افکن می گوید که نیاز است تا واشنگتن بجای زیر فشار قراردادن پاکستان به تنهایی رویکرد چندین جانبه را در برابر پاکستان در پیش گیرد.

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفته است که مصرف کنونی نبرد در افغانستان نزدیک به 12 میلیارد و 500 میلیون دالر در سال است و راهبرد تازه امریکا یک میلیارد و 100 میلیون دالر بر این مصارف خواهد افزود.

گفتنی است که دنفورد پیش از این گفته بود که آمریکا با داشتن رابطه دو جانبه با پاکستان در تلاش تغییر رویکرد پاکستان است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی