اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

اعزام صد هاسرباز تازه جذب شده اردوی ملی به واحد های نظامی کشور

شهرهرات 12 میزان باختر
صدهاتن ازسربازان جدید الشمولان اردوی ملی درولایت هرات بعدازتکمیل دوره های آموزشی بخاطرخدمت به مردم خود به قطعات وجزوتام های اردوی ملی معرفی شدند.
این افراد که شمارشان به شش صد تن میرسد متشکل از سر بازان اردوی ملی میباشند که بعد از فرارگیری آموزشهای  تعلیمات نظامی دیروز  سند فراغت کسب نمودند.
تورنجنرال محمد ناصر هدایت قوماندان قول اردوی ظفرفراغت  سربازان جدید راتبریک گفت وافزود:"شما سربازان دلیروشجاع تعلیمات نظامی را در مرکز تعلیمی زیر نظر مجرب ترین استادان موفقانه ختم نموده اید،مکلفیت آینده شما در اردوی ملی خدمت صادقانه زیر بیرق، اطاعت پذیری ازاوامر آمرین ،احترام به مردم افغانستان ورعایت و تطبیق احکام دین مبین اسلام میباشد.
وی افزود:" تعلیمات شما جوانان ختم نشده بلکه تعلیمات مسلکی ودروس عملی در قطعات آغاز در هر شرایط در ارتقاءسطح دانش مسلکی خود توجه جدی نمایید.
قوماندان قول اردوی ظفراز تلاشهای قوماندان،هیئت اداری واستادان مرکز تعلیمی که در تطبیق تقسیم اوقات پلان و پروگرام های درسی تلاش نموده اند اظهار سپاس وقدردانی کرد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی