اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

کرزی بازی خنده آور با برادران ناراضی اش را تمام کند

بعد از گذشت سالها از برادر ناراضی خواندن طالبان توسط رییس جمهور پیشین، یک هموطن به اینکار وی اعتراض کرد.

آرزو نوبهار، افغانستانی حاضر در سخنرانی حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور در نهاد پژوهشی رایل انستیتوتشن لندن در خصوص راهبرد تازه واشنگتن در قبال افغانستان و جنوب آسیا، وی را یک دلقک خطاب کرد و گفت که "تصور کنید این خون آن جوانانی است که هر روز در برابر طالبان می جنگند و طالبان برادران آقای کرزی هستند! من نمی دانم که برادران مشروع اش هستند یا غیر مشروع. بنابراین سوال این است که آیا می توانید این بازی خنده آور را متوقف سازید و بگونه جدی در برابر مردم تان احساس مسوولیت داشته باشید."

نوبهار در جواب کرزی که به او گفت "خواهر عزیز، من با شما موافق هستم" بیان کرد که "ببخشید اما من نمی خواهم شما را برادر خطاب کنم."
حامد کرزی در این سخنرانی با انتقاد از ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان بیان کرده بود که پناهگاه های امن هراس افکنان در بیرون مرزهای افغانستان هستند اما آمریکا جنگ را در روستاهای افغانستان پیش می برد.

رییس جمهور پیشین در این گفتگو خطاب به آمریکا بیان کرده بود که "چه کسانی به داعش و به گروه های دیگر پول می پردازد یا چه کسانی با چرخبال‌های سفید بی نشان در هر بخش افغانستان برای گروه های تندرو جنگ افزار فراهم می سازند و به آنان آموزش و مشورت می دهند؟ آمریکا باید به این پرسش ها پاسخ بدهد."

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی