اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

حدیث روز: منتقد تو دوست تو است

قال الحسین (ع):
من اَحبک نهاک و من اَبغضک اَغراک.
(نزهه الناظر،ص88)

کسیکه تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسیکه با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.

کد (5)

مشاهده در منبع اصلی