اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

حدیث روز: منتقد تو دوست تو است

قال الحسین (ع):
من اَحبک نهاک و من اَبغضک اَغراک.
(نزهه الناظر،ص88)

کسیکه تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسیکه با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.

کد (5)

(Visited 7 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی