اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 عقرب , 1397

مصادره 574 سیت موبایل از سوی ریاست څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر

574 سیت موبایل به روز گذشته از سوی ریاست څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به وزارت مالیه تسلیم شد.

مشاهده در منبع اصلی