اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

آغاز کار دو پروژه برق رسانی در سالنگ جنوبی

کار اعمار سب ستیشن ۲۲۰ کیلوولت امپیر در سالنگ جنوبی و شبکه توزیعی ۲۰ کیلوولت  در نزدیکی  تونل  ورودی  سالنگ منطقه گواره  به هزینه بیشتر از ۲۰ میلیون دالر که ازجانب USAID به گونه بلاعوض تمویل می گردد، آغاز گردیه است.
این پروژه شامل تنویر، تهویه، باسازی سیستم برق داخل تونل سالنگ اعمار برق مراکز صحی، مسافرخانه ها و گالری ها می باشد که عبور ۲ سرکت لین  ۲ میگاوات برق به بیشتراز دوهزار مشترک در ساحه  سالنگ جنوبی  با انرژی  جدید برق وصل می گردند.
کار ساخت این  پروژه توسط کمپنی قراردادی عمران – اوسلول به پیش برده می شود که کمپنی تتراتک در بخش مشوره دهی و نظارتی با ایشان کمک و همکاری می نماید.
قابل ذکر است که با تکمیل سب ستیشن متذکره ، شاهد برق رسانی حدود بیشتر از ۲۰۰۰ هزار مشترک در ولایت پروان ولسوالی سالنگ خواهیم بود.

مشاهده در منبع اصلی