اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

افتخار آفرینی ورزشکاران معلول ارتش در بازی‌های شکست ناپذیر

محمد عیسی اکبری که در بخش پاورلفتنگ  مدال نقره به دست آورده است می‌گوید که وی دو سال وهشت ماه پیش در جنگ با هراس افگنان  هردو پایش را از…

مشاهده در منبع اصلی