اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

روی خوش پاکستان بخاطر تهدید ترامپ است

حکومت محترم وحدت ملی افغانستان. لطفا صبر کنید. نگویید فصل تازه ای همکاری با پاکستان آغاز شده است. نشود بازهم شبکه حقانی و طالبان مردم ما را به خاک و خون بکشند که من یقین دارم این جنایت را بار بار و بازهم مرتکب خواهند شد و شما بگویید این حمله از آنسوی مرز و از آنسوی خط دیورند برنامه ریزی و تمویل شده بود. تشریف آوری رییس ستاد ارتش پاکستان نه بخاطر کدام چرخش و نقطه عطف در سیاست آنها و نه هم بخاطر قدرت ماست بلکه بخاطر تهدید و فشار دونالد ترامپ اینجا آمده بود.

او آمده بود که با سفر فریبنده اش از آمریکا مکافات و باج بگیرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما بدون دیدن و به تجربه گرفتن نتایج ملموس امیدوار به فصل جدید باشیم. در ضمن با شروع هر زمستان حملات از نوع کمین گیری و تهاجمی تروریستان طالب کمتر میشود. آنرا نیز به سفر جنرال بجوا ربط ندهید.

لطفا در پیام رسانی خویش محتاط باشید. لطفا روایت ضد پاکستانی خویش را که کمی به حکومت اعتبار ایجاد کرده است با یک سفر چند ساعته و آنهم سراسر پیشانی ترشی و اضطراب صورت گرفت کلان توصیف نکنید. بلی این سفر دستاورد بزرگ برای افغانستان بود که رییس ستاد ارتش یک کشور اتومی اینجا آمد. اما بیایید واقع بین باشیم دلیل اش چه میتواند باشد. دلیل هرچه هست، صداقت درآن نیست مگر اینکه جنگ را پایان دهند و دست از حمایت تروریزم بردارند.

امرالله صالح

مشاهده در منبع اصلی